Zamówienie

Zamówienia należy składać tylko drogą mailową na adres: prace@wiko.kylos.pl, podając:

  • Kierunek studiów/specjalność
  • Temat pracy, jeśli jest już ustalony
  • Plan pracy, jeśli jest już przygotowany
  • Termin, na kiedy zlecenie powinno być zrealizowane całe oraz poszczególne jego części
  • Orientacyjną objętość pracy, ilość stron do przygotowania
  • Wytyczne do pracy podane na uczelni, wymagania, uwagi

 

W przypadku zamówień krótszych, kilkustronicowych, również należy podać wszystkie niezbędne (posiadane) informacje, żeby uniknąć nieporozumień i nie tracić czasu na wymianę maili.

 

Przypominamy, że zabronione są wszelkie działania niezgodne z prawem autorskim (art. 272 Kodeksu Karnego).

Script logo