Polityka prywatności

Wszelkie dane osobowe podawane przez Klientów serwisu prace.wiko.kylos.pl w kontakcie mailowym bądź w przelewach na konto firmy są wykorzystywane tylko, i wyłącznie, na potrzeby realizacji danego zlecenia.

Nie są wykorzystywane w celach reklamowych, marketingowych.

Nie są też udostępniane podmiotom trzecim, poza koniecznymi przypadkami przewidzianymi prawem polskim.

Wszelkie pytania związane z polityką prywatności proszę kierować na adres: prace@wiko.kylos.pl

 

Zamówienia realizowane przez firmę WIKO mogą być wykorzystane tylko w sposób nie naruszający art. 272 Kodeksu Karnego oraz przepisów dotyczących praw autorskich. Firma nie ponosi odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania.

Script logo