Oferta

Zajmujemy się przygotowywaniem wzorców prac / tekstów z różnego zakresu tematycznego na różnym poziomie nauczania dla wszystkich potrzebujących w kraju i poza jego granicami.

Odległość nie stanowi problemu, gdyż pracujemy on-line.

Oferujemy usługi kompleksowe - pomagamy Klientom od początku (w wyborze tematu pracy), poprzez wszystkie etapy pisania aż do obrony.

Możemy też przygotować jakąś część materiału, jeśli jest taka potrzeba.

Warunki cenowe ustalone na początku nie zmieniają się w trakcie realizacji zamówienia.

Materiały przygotowywane są na indywidualne zamówienie Klienta. Nie są kopiowane, powielane, z żaden sposób rozpowszechniane.

Poprawki wykonujemy na bieżąco, w krótkim terminie po ich zgłoszeniu, gratisowo w ramach opłaconej ilości stron.

Płatność jest w nieoprocentowanych ratach, sukcesywnie za każdy etap zrealizowanego zamówienia.

 

Gwarantujemy bardzo dobry kontakt telefoniczny i mailowy:

 • telefoniczny na numer 503 654 759 - w celach informacyjnych
 • mailowy na adres: prace@wiko.kylos.pl - preferowany, maile odbierane są na bieżąco;

 

Oferta nasza obejmuje następujący, i nie tylko, zakres tematyczny:

 • pedagogika, resocjalizacja, patologia społeczna
 • psychologia, socjologia
 • historia, historia sztuki, sztuki piękne
 • polityka, politologia
 • polityka kadrowa, polityka lokalna
 • teologia
 • archeologia
 • marketing, reklama, PR
 • zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacja, controlling
 • biznes, biznes plany
 • turystyka i rekreacja, hotelarstwo
 • geografia
 • ekologia, ochrona środowiska
 • ekonomia, finanse, bankowość
 • ubezpieczenia
 • transport, logistyka
 • prawo, administracja
 • literaturoznawstwo, poetyka, leksykologia, gramatyka, filologia polska
 • filozofia
 • biologia, biologia molekularna, biotechnologia, zootechnika
 • medycyna, pielęgniarstwo, pomoc społeczna
 • etnografia
 • kulturoznawstwo
 • dziennikarstwo
 • bibliotekoznawstwo
 • statystyka, analizy statystyczne
 • WF
 • i wiele innych, proszę pisać i pytać
Script logo